Opis podręcznika do historii

Podręcznik do historii “Historia 3”  pozwala przyswajać uwzględnione w podstawie programowej treści zgodnie z ich przebiegiem czasowym (w porządku chronologicznym), dzięki czytelnej treści i atrakcyjnej formie prezentacji. Dla nauczyciela wszystkie materiały pomocnicze obejmujące m.in. scenariusze lekcji, karty pracy czy karty z mapami, wspomagają proces przeprowadzania zajęć  i czynią je bardziej przystępnymi i ciekawymi dla ucznia. Poszczególne tematy przedstawione są za pomocą nowoczesnej szaty graficznej oraz ilustracjom i mapom, które ułatwiają naukę. Dodatkowe treści uwzględniające indywidualne podejście do ucznia, pomagają zwiększyć jego zainteresowanie omawianymi tematami i poszukiwanie własnych rozwiązań. W tym celu w podręczniku umieszczono następujące elementy: Tajemnice sprzed wieków, multibooki czy infografiki. Z kolei część PRZED EGZAMINEM pozwala na samodzielne sprawdzenie wiedzy i stopnia opanowania materiału. Dołączony do podręcznika zeszyt ćwiczeń, pozwala usystematyzować nabytą wiedzę, zwłaszcza przed egzaminem gimnazjalnym.

Zakres podręcznika “Historia 3“:

–  epoka oświecenia w Europie (historia, sztuka, wybitne postaci),

–  rozwój trzech potężnych państw (Rosja, Prusy i Austria),

– czasy panowania Wettinów,

– koniec elekcji w Rzeczypospolitej i związane z tym konsekwencje,

– omówienie epoki oświecenia w Rzeczypospolitej,

– powstanie Stanów Zjednoczonych Ameryki Północnej,

– rewolucja we Francji (najważniejsze pojęcia),

– republika francuska jako następstwo rewolucji,

– obrady Sejmu Wielkiego,

– upadek Rzeczypospolitej (powstanie kościuszkowskie wraz z omówieniem najważniejszych postaci wydarzenia, tematyka trzeciego rozbioru),

– konstytucje ( omówienie kolejności powstawania konstytucji wraz  najważniejszymi zagadnieniami i wymienieniem państw inicjatorskich)

– rządy Napoleona i związane z nim zagadnienia,

– działalność Napoleona na terenach Rzeczypospolitej i tego konsekwencje dla narodu polskiego,

– Kongres wiedeński i omówienie jego obrad,

– kształt Europy po obradach kongresu wiedeńskiego,

– rewolucja przemysłowa (przyczyny, rozwój oraz skutki),

– nowa myśl i powstające na jej bazie ideologie (konserwatyzm, ruch robotniczy, liberalizm),

– Wiosna Ludów w Europie (mapa walk i omówienie przyczyn),

– podział ziem polskich po obradach kongresu wiedeńskiego,

– Powstanie Listopadowe ( data, przebieg, przywódcy, sytuacja polsko- rosyjska),

– przebieg Wiosny Ludów na ziemiach polskich,

– zjednoczenie ziem włoskich,

– zjednoczenie Niemiec,

– wyprawy kolonizacyjne,

– powstanie styczniowe,

– początki partii politycznych,

– I wojna światowa.

 

Ostatnie wpisy

lipiec 2022
P W Ś C P S N
  1 2 3
4 5 6 7 8 9 10
11 12 13 14 15 16 17
18 19 20 21 22 23 24
25 26 27 28 29 30 31